Porównanie kosztów docieplenia
Materiał konstrukcyjny
Lambda deklarowana
W/mK
Opór cieplny bez izolacji
(m2K)/W
Grubość [cm]
Rodzaj parapetów zewnętrznych
Typ styropianu:

Przelicz
Wymiary domu:10,0 x 7,5 x 6,0 m. Pow. użytkowa 150 m2, powierzchnia ścian bez docieplenia 210 m2. Współczynnik przenikania ciepła Uc(max) 0,2 W/(m2K) – wartość maksymalna obowiązująca od 1.01.2021 r. Dodatek ΔU ze względu na mostki cieplne 0,05 W/(m2K)
Typ styropianu
j.m. Różnica
Cena styropianu (brutto) [zł/m3]
Minimalna gęstość [kg/m3]
λD - lambda deklarowana [W/mK]
Minimalna grubość [cm]
Koszt 1 m2 styropianu [zł]
Konieczna ilość styropianu [m3]
A. Całkowity koszt styropianu [zł]
Pow. ścian po dociepleniu [m2]
Koszty robocizny *) [zł/m2]
Koszty systemu
ETICS *)
[zł/m2]
Koszt parapetów zewn.
[zł]
B. Koszt docieplenia bez styropianu [zł]
 
(A+B) Koszt docieplenia ze styropianem [zł]
*) dane uśrednione, mogą występować różnice spowodowane rejonem oraz rodzajem chemii budowlanej, etc.
Austrotherm